o MAS Zverejňovanie Kontakt

Založenie

MAS HNp bola založená v roku 2015 spojením obcí dvoch regiónov južného Slovenska, Hont a Novohrad. Väčšina obcí ktoré sú členmi združenia boli členmi aj predchádzajúceho združenia ktoré bolo založené už v roku 2008 s názvom „Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské“ ktoré bolo založené so zámerom regionálneho rozvoja a posilnenia nášho regiónu. Rovnaký cieľ sme si stanovili aj v tomto roku a v jeho duchu sme založili nové verejno – súkromné partnerstvo s názvom „Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo“. Prirodzeným vývojom bolo spojenie sa s obcami z regiónu Novohrad a obcí z mikroregiónu Východný Hont čím vzniklo nové partnerstvo na základoch pôvodných združení. Hlavným cieľom združenia je samozrejme regionálny rozvoj ako verejného sektora, podnikateľského sektora tak aj tretieho sektora a občianskych združení ktoré pôsobia na území združenia, pričom na tieto ciele bola spracovaná „Integrovaná stratégia územia MAS HNp ktorá obsahuje konkrétne prostriedky na dosiahnutie cieľov.

Štruktúra

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
Sídlo:    
  Bzovík 299, 962 41  Bzovík
Filiálka:    
  Marianské Námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
Predseda:    
  Sedmák Boris  
Podpredseda:    
  Ing. Bariak Aladár  
 
Výbor:          
1. Sedmák Boris obec Bzovík verejný sektor
2. Ing. Bariak Aladár mesto Modrý kameň
3. Gregáň Milan obec Čekovce
4. Triznová Anna obec Sucháň
5. Monišová Mária W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík súkromný sektor
6. Oremová Valéria OZ Rodičov Materskej školy Senohrad
7. Penksová Tatiana FO
8. Korčok Ľubomír ERKOR spol. s r.o.
9. Vaník Dalibor D.M.V. s.r.o.
Dozorná rada:            
1. Mgr. Jaďuďová Mária obec Dolný Badín verejný sektor
2. Sarvašová Katarína FO súkromný sektor
3. Matejkin Štefan FO
Členské poplatky:        
  Obec/Mesto: 0,2 /rok/obyvateľ  
  FO/PO: 20 /rok      
 

Členovia

1. Bzovík Sedmák Boris 1. W.M. v.o.s. Hostinec Bzovík Monišová Mária
    2. FO Fekiač Jozef
    3. FO Dlhopolec Matúš
    4. GEO SLUŽBY s.r.o. Sedmáková Janka Ing.
    5. FO Slaný Dušan
      6. FO Sedmáková Mária
2. Cerovo Boďová Margita Bc.      
3. Čabradský Vrbovok Sliacky Ján 7. Erika Sliacka ŽO Sliacka Erika
4. Čekovce Gregáň Milan 8. VČELÁRSTVO Jozef Ľupták ŽO Ľupták Jozef Ing.
      9. FO Piatrová Andrea Mgr.
5. Dolné Mladonice Alakša Adam      
6. Dolný Badín Jaďuďová Mária Mgr.      
7. Drienovo Drígeľová Ivana      
8. Horné Mladonice Korčoková Erika 10. ERKOR spol. s r.o. Korčok Ľubomír
9. Horný Badín Hnilicová Mária 11. FO Svoreňová Angela
10. Jalšovík Vicianová Adriana 12. OZ THZ Carpona Mikuláši Martin Ing.
11. Kozí Vrbovok Čižmár Peter 13. Marián Čižmár - STOLÁRSTVO ŽO Čižmár Marián
12. Lackov Farbiaková Mária 14. FO Farbiak Peter Ing.
      15. FO Parobková Andrea Ing.
13. Litava Tuhárska Ľubica 16. FO Matejkin Štefan
14. Selce Šulcová Mária Mgr. 17. FO Sedmák Štefan
15. Senohrad Bartková Oľga Mgr. 18. Ing. Andrej Alakša ŽO Alakša Andrej Ing.
      19. OZ Rodičov Materskej školy Senohrad Oremová Valéria
16. Trpín Melaga Miroslav      
17. Uňatín Babiaková Anna 20. FO Očovský Ján
18. Zemiansky Vrbovok Hollý Jozef 21. FO Horečná Budinská Jana
19. Dačov Lom Škraban Štefan      
20. Dolné Plachtince Bartók Cyril Bc.      
21. Horné Plachtince Nozdrovický Ladislav      
22. Modrý Kameň Bariak Aladár Ing. 22. D.M.V. s.r.o. Vaník Dalibor
    23. OZ Hradčan Haľama Miloslav
      24. FO Bariak Dalibor Ing.
23. Príbelce Čierny Tibor Ing. 25. FO Kollár Pavel Ing.
24. Stredné Plachtince Benko Štefan 26. FO Penksová Tatiana
25. Sucháň Triznová Anna 27. FO Sarvašová Katarína